Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών Φεβρουαρίου 2021 (ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Λόγω των μέτρων πρόληψης διάδοσης της πανδημίας, η διαδικασία για την δήλωση παρουσίασης Ερευνητικής και Διπλωματικής εργασίας για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 έχει διαφοροποιηθεί.  Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο ακόλουθο έντυπο “Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Φεβρουαρίου 2021”.       Τονίζουμε ότι η ακόλουθη διαδικασία αφορά ΚΑΙ όσους/όσες φοιτητές/τριες έχουν ήδη καταθέσει στη Γραμματεία το έντυπο σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο των Επιτροπών Διπλωματικών, πρέπει να επιλεχθούν ΟΛΕΣ οι επιτροπές (πλην αυτής που έχει μέλος τον/την επιβλέπων/ουσα της εργασίας) και να ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ με κανέναν τρόπο (αλλαγή σειράς επιτροπών, μετατροπή σε Word κ.λ.π.), διότι θα θεωρηθεί ως άκυρο και θα χάσει την σειρά προτεραιότητός του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 7-1-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-1-2021

Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Φεβρουαρίου 2021

Έντυπο δήλωσης παρουσίασης Διπλωματικής εργασίας

Έντυπο δήλωσης παρουσίασης Ερευνητικής εργασίας

Scroll to top