Παρατείνεται κατά 15 ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ

Παρατείνεται κατά 15 ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ (βλ.συνημμένο).
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 5η Ιουνίου 2015.

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Τηλ. επικοινωνίας: +30 2310 994372
Email: landscape@arch.auth.gr
Fax: +30 2310 994399

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2015-2017_ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ_παραταση

Arch-Toπιου