Παραλαβή εργασιών από αίθουσες ΒΑΛΕΝΤΗ και ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΒΑΛΕΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ