Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας

Όσοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες ξεκινούν την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας Διπλώματος, θα πρέπει να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος.  Το σεμινάριο αφορά στους τρόπους αναζήτησης πηγών στο σύστημα της βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. και τα πρότυπα και βοηθήματα κατάρτισης βιβλιογραφίας.  Οι δηλώσεις παρακολούθησης θα γίνονται στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ήδη πάρει ερευνητικό θέμα σε προηγούμενα εξάμηνα, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου, δεν είναι όμως υποχρεωτική.

Scroll to top