Παράταση στην υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων

Η προθεσμία για την υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων, παρατείνεται έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021.