Παπακώστας Γεώργιος†

Βιογραφικό:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • 1949. Θεσσαλονίκη, 17. 09.
 • 1967-1972. Σπουδές, Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • 1973. Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • 1973-1976. Επιστημονικός συνεργάτης του  Iνστιτούτου Ελαφρών Κατασκευών του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης,  Γερμανία. Διευθυντής: Καθηγητής Frei Otto.
 • 1976. Τίτλος ειδικότητας στον Τομέα των Ελαφρών Κατασκευών από το Iνστιτούτο Ελαφρών Κατασκευών του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης, Γερμανία. (Spezialist fuer Leichte Flaechentragwerke, IL,  Universitaet Stuttgart, Deutschland).
 • 1977-1978. Βοηθός στην Έδρα Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Διευθυντής : Καθηγητής Π. Γ. Λαζαρίδης.
 • 1981-1982. Ετήσια εκπαιδευτική άδεια. Επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Iνστιτούτου Πράττ, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Διευθυντής: Καθηγητής  Theo David.
 • 1986. Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός¨, του Α΄ Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
 •  1990-1991. Ετήσια εκπαιδευτική άδεια. Επισκέπτης διδάσκων στη Βασιλική Αρχιτεκτονική Σχολή της Κοπεγχάγης, Δανία. (Royal School of Architecture, Copenhagen, Denmark). Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας. Διευθυντής: Καθηγητής Erik Reitzel. Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού. Διευθυντής : Καθηγητής  Peder Booas Jensen.
 • 1992. Μόνιμος Επίκουρος με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός¨, στον  Α΄ Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • 1995-σήμερα. Επιστημονικός σύμβουλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την επιστημονική εποπτεία μεταπτυχιακών υποτρόφων με σπουδές σε Σχολές Αρχιτεκτονικής του εξωτερικού.
 • 2003. Μόνιμος Αναπληρωτής καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός¨, του Α΄ Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • 2005-2009. Διευθυντής του Α΄ Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • 2006-2012. Μέλος της επιτροπής σχεδιασμού κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • 2006-2012. Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.
 • 2009. Μόνιμος καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός¨, του Α΄ Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • 2009-2013. Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • 1973-σήμερα. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Σ.Α.Δ.Α.Σ. και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 1977-σήμερα (Με εξαίρεση τα ακαδημαϊκά έτη 1981-1982 και 1990-1991 των δύο ετήσιων εκπαιδευτικών αδειών). Συμμετοχή, αυτόνομα ή σε διδακτικές ομάδες, στη διδασκαλία  δεκαοκτώ μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός¨ και ενός μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών του Διαπανεπιστημιακού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, στο οποίο συμμετέχει και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

 


ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • 1977–σήμερα (Με εξαίρεση τα ακαδημαϊκά έτη 1981-1982 και 1990-1991 των δύο ετήσιων εκπαιδευτικών αδειών). Επίβλεψη περίπου διακοσίων είκοσι διπλωματικών εργασιών (1-3 ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο). Πεδία επίβλεψης των διπλωματικών εργασιών: Βιομηχανικός σχεδιασμός αντικειμένου, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Αστικός σχεδιασμός. Ορισμένες από τις διπλωματικές εργασίες έχουν εκτεθεί σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής η/και έχουν δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά έντυπα. 
 • 1999-σήμερα. Επίβλεψη μικρού αριθμού ερευνητικών εργασιών (1-2 ανά ακαδημαϊκό έτος). Προτεινόμενα πεδία επίβλεψης των ερευνητικών εργασιών: Βιομηχανικός σχεδιασμός αντικειμένου, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Αστικός σχεδιασμός.

 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ, ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

 • 1987-σήμερα. Οργάνωση εβδομήντα πέντε ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων, ανοικτών μαθημάτων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • 1988-σήμερα. Ως συντονιστής διεθνών διαπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή  μέλος ομάδας διδασκόντων του Τμήματος, συμμετοχή σε εικοσιτρείς διεθνείς συνεργασίες με αρχιτεκτονικές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 • 1973-1976. Ως κύριος ερευνητής με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή των ερευνητικών προγραμμάτων τον καθηγητή F. Otto,  συμμετοχή σε τέσσερα Ερευνητικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Ελαφρών κατασκευών του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης, Γερμανία  με συγχρηματοδότηση από το  Τμήμα Ερεύνης 64 της Γερμανικής Εταιρείας Ερευνών, και το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης, Γερμανία. Όλες οι ερευνητικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί στον έγκυρο αρχιτεκτονικό τύπο στο εξωτερικό.
 • 1992-σήμερα, Ως επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής της ερευνητικής ομάδος ή μέλος ερευνητικής ομάδας συμμετοχή σε δέκα ερευνητικά προγράμματα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού.
 • Πολλές από τις εν λόγω ερευνητικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί στον ειδικό αρχιτεκτονικό τύπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

 


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 • 1973-1975 Μέλος της Ομάδας Αρχιτεκτονικών Μελετών στο Frei Otto, Ewald Bubner, Εργαστήριο για την Ανάπτυξη των Ελαφρών Κατασκευών ή Ατελιέ Βαρμμπρόν, Στουτγάρδη, Γερμανία.
 • 1977-1980. Γραφείο Aρχιτεκτονικών Mελετών με τους Μ. Νομικό, Θ. Παπαδόπουλο και Γ. Ριτζούλη. Γ. Νικολαϊδου 20, Θεσαλονίκη.
 • 1978-1989 Γραφείο Μελετών Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού με τον Θ. Παπαδόπουλο. Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη.
 • 1989-1995 Γραφείο Μελετών Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού με τους Ι. Βλάχο,  Θ. Παπαδόπουλο. Παύλου Μελά 19 και Παύλου Μελά 22, Θεσσαλονίκη.
 • 1995-1999. Γραφείο Μελετών, ΠΟΛΙΣ Α.Ε. Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός,  με τους Ι. Βλάχο, Ν. Παπαμίχο. Παύλου Μελά 22, Θεσσαλονίκη.
 • 1999-2013 Γραφείο Μελετών, ΠΟΛΙΣ Α.Ε. Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός  με τον Ι. Βλάχο,  Παύλου Μελά 22, Θεσσαλονίκη.
 • 2013-σήμερα Γραφείο Μελετών, ΠΟΛΙΣ Α.Ε. Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός  με τον Ι. Βλάχο,  Κίμωνος Βόγα 81, Θεσσαλονίκη.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 • 1973-σήμερα. Συμμετοχή σε εκατόν δέκα πέντε μελέτες και έργα, βιομηχανικού, αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού. Πολλά από τα έργα, ιδιωτικά και δημόσια έχουν υλοποιηθεί, έχουν εκτεθεί σε αρχιτεκτονικές εκθέσεις και έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σχεδιασμός βιομηχανικών αντικειμένων και έργων κατοικίας, παιδείας, υγείας, βιομηχανικής παραγωγής, συγκοινωνιακής υποδομής, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και κατανάλωσης καθώς και ειδικά έργα όπως ο σχεδιασμός των χώρων για τη B΄ Biennale Νέων Καλλιτεχνών των Ευρωπαϊκών Χωρών της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, 1986,  ή ειδικά έργα του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997, με πιο γνωστά, τις Αποθήκες της Πρώτης Προβλήτας του Ο.Λ.Θ., 1995-1997,   το Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, 1995-1997,  το Θέατρο Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 1997,  Εκσυγχρονισμός και  Επέκταση του Αεροδρομίου ¨Μακεδονία¨ Θεσσαλονίκης, 1997-2004, το Κτίριο Κέντρου Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (Κόκκινο κτίριο) Α.Π.Θ.,2010, οι Χώροι για την  15η  Biennale Νέων Καλλιτεχνών των Ευρωπαϊκών Χωρών της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, 2011 καθώς και ο Σταθμός του Μετρό και ο Αρχαιολογικός Χώρος στη Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη,  2012.  

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

 • 1974-σήμερα. Ατομικά ή ως μέλος ομάδας αρχιτεκτονικών μελετών, συμμετοχή σε δεκαεπτά πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς καθώς και πανελλήνιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, με ή χωρίς διάκριση. Πολλοί από τους εν λόγω αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς έχουν δημοσιευθεί στον έγκυρο αρχιτεκτονικό τύπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΜΕΛΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 • 1983-σήμερα.  Συμμετοχή - μετά από πρόσκληση φορέων- σε οκτώ κριτικές επιτροπές  πανελληνίων και  διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών  καθώς και πανελληνίων  μειοδοτικών διαγωνισμών.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ

 

 • 1974-σήμερα. Συμμετοχή στην οργάνωση, με ή χωρίς εισήγηση σε εβδομήντα τέσσερις ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και συμπόσια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εισηγήσεις έχουν δημοσιευθεί στα Πρακτικά των αντίστοιχων επιστημονικών εκδηλώσεων.

 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

 • 1983-σήμερα Συμμετοχή  σε τριάντα έξη Πανελλήνιες και Διεθνείς Εκθέσεις Αρχιτεκτονικού Έργου καθώς και στην οργανωτική επιτροπή ορισμένων εξ αυτών. Συνδιοργανωτής (με Ξ. Σκαρπιά Χόϊπελ και P. Panes)  της 1ης Διεθνούς Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης με θέμα : Architecture and the City in S.E. Europe. Δημοσίευση των αρχιτεκτονικών έργων στους αντίστοιχους καταλόγους των εκθέσεων.

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

 • 1975-σήμερα. Σαράντα δύο δημοσιεύσεις άρθρων στον ελληνικό και διεθνή ειδικό αρχιτεκτονικό τύπο καθώς και επιμέλεια αρχιτεκτονικών βιβλίων, ειδικών εκδόσεων και διδακτικών σημειώσεων.  

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 • 1975-σήμερα. Εξήντα οκτώ δημοσιεύσεις του εφαρμοσμένου αρχιτεκτονικού έργου στον ελληνικό και διεθνή ειδικό αρχιτεκτονικό τύπο.

 

Καθηγητής

απεβίωσε 26-07-2016

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Επικοινωνία:
gpapako@arch.auth.gr

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri