Παπαδοπούλου Αρίστη

Βιογραφικό:
Η Αρίστη (Τίτη) Παπαδοπούλου, γεννήθηκε το 1951 στην Καβάλα. Το 1975 πήρε το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παρίσι (Universite de Paris I) στη Φιλοσοφία της Τέχνης (DEA, 1980). Θέμα της διατριβής ήταν n διερεύνηση ‘του λόγου των αρχιτεκτόνων του Μοντέρνου κινήματος’.

Είναι καθηγήτρια στο τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο οποίο διδάσκει από το 1975, με αντικείμενο σήμερα την ‘ Αρχιτεκτονική του Δημόσιου χώρου’ και έχει διατελέσει Διευθύντρια του Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στον οποίο είναι ενταγμένη. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο ΑΠΘ,  έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό της. Ακόμη διοργάνωσε αρκετά ελληνικά και διεθνή Φοιτητικά Workshops με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων δημόσιων οργανισμών.

Παράλληλα, συμμετείχε ή ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά Προγράμματα με χρηματοδότηση και αντικείμενο που σχετίζεται με το αντικείμενο της θέσης της. Το εφαρμοσμένο έργο της εκτείνεται στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και του αστικού σχεδιασμού, και περιορίζεται στη συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με διακρίσεις,  για δημόσια έργα που εμπίπτουν στο επιστημονικό της αντικείμενο.

Η Αρίστη (Τίτη) Παπαδοπούλου έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί  βιβλία  για την αρχιτεκτονική και τον αστικό χώρο, τα οποία κυρίως προβάλλουν τα αποτελέσματα ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ορισμένα από τα οποία διανέμονται ως επιστημονικά συγγράμματα στους φοιτητές.

Ακόμη, συμμετείχε σε ή διοργάνωσε Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις Αρχιτεκτονικής και Αστικού σχεδιασμού και επιμελήθηκε αρκετές Εκθέσεις Τέχνης. Αρκετές  από αυτές αποτελούσαν μέρος της δραστηριότητας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον τομέα της προβολής των δραστηριοτήτων του. Τέλος, συμμετείχε σε επιστημονικές επιτροπές δημοσίων φορέων, σε επιστημονικές επιτροπές περιοδικών αρχιτεκτονικής, σε κριτικές επιτροπές αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και σε διεθνή δίκτυα Αρχιτεκτονικής.

Ομότιμη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο:
Αρχιτεκτονική του Δημόσιου Χώρου.

Επικοινωνία:
titie@arch.auth.gr

Scroll to top