Ορκωμοσία πτυχιούχων Νοέμβριος 2017 (έλεγχος μαθημάτων)

Ορκωμοσία Νοεμβρίου (δηλώσεις)