Ορκωμοσία πτυχιούχων Ιουλίου 2017 (έλεγχος μαθημάτων)

Ορκωμοσία Ιουλίου 2017 (δηλώσεις)