Ορκωμοσία Διπλωματούχων Ιουλίου 2019 (Προθεσμίες και Δικαιολογητικά)