Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για τον ορισμό εκπροσώπων στη Συνέλευση και τους Τομείς του Τμήματος

Κατεβάστε το έγγραφο του ορισμού εδώ:

6ΧΟΓ46Ψ8ΧΒ-45Π_476_21-11-17