ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ

1093_13-06-2019 Ορισμός 3μελους εφορευτικής επιτροπής μελών ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ

1094_13-06-2019 Ορισμός 3μελους εφορευτικής επιτροπής μελών του Τμήματος για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων