ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ:

Ψ59Τ46Ψ8ΧΒ-ΦΗ6