Ολοκλήρωση εξαμήνου – Εξεταστική Ιουνίου

14/5/2020

Aγαπητοί/ές  φοιτητές/τριες,

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ, στις  8/5/2020, αποφασίστηκε, μετά και από οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας,  το εξάμηνο να ολοκληρωθεί κανονικά και οι εξετάσεις  να γίνουν εξ αποστάσεως, από τις  17/6 μέχρι το αργότερο  τις 31/7/2020, για το σύνολο των μαθημάτων.

Με δεδομένες τις αποφάσεις της Συγκλήτου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στις 12/5/2020, αποφάσισε την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου και τη διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλειστικά  εξ αποστάσεως, τόσο για τα θεωρητικά μαθήματα όσο και για τα εργαστήρια σχεδιασμού. Η συμμετοχή του συνόλου των διδασκόντων/ουσών και η ουσιαστική συζήτηση ανάμεσά μας στη συνέλευση αυτή, ανέδειξε τις δυσκολίες και τα προβλήματα της διεξαγωγής των εργαστηρίων σχεδιασμού διαδικτυακά,  τις πολλαπλές ελλείψεις για την ορθή ολοκλήρωση τους, ενώ διατυπώθηκε από όλους/ες η θέληση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών και τη διευκόλυνσή τους στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι/ες.

Αποφασίστηκε να παραμείνει η σχολή κλειστή ως προς το σύνολο των χώρων της και να συνεχιστούν τα διαδικτυακά μαθήματα μέχρι το τέλος του εξαμήνου, το αργότερο στις 17/6. Η απόφαση αυτή έλαβε υπ’ όψη ότι ήδη μεγάλο μέρος των φοιτητών δεν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εφόσον δεν απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις εξετάσεις δεν θα ήταν επιθυμητό να αναγκαστούν να μετακινηθούν μόνο για το διάστημα 25/5 μέχρι 17/6. Επιπλέον η ανάγκη τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της σχολής, με δεδομένο τον περιορισμένο χώρο των τάξεων και το μεγάλο αριθμό των φοιτητών δεν θα μπορούσε  να εξασφαλίσει την προστασία της υγείας του προσωπικού, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/ουσών.

Η Νησίδα θα παραμείνει κλειστή τόσο στο διάστημα από 25/5 μέχρι 17/6 όσο και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. Για την ολοκλήρωση των εργαστηρίων σχεδιασμού και των σχεδιαστικών διπλωματικών εργασιών δεν θα απαιτηθούν μακέτες και εκτυπώσεις.  Η βιβλιοθήκη του Τμήματος, επίσης θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 31/5/2020 και στη συνέχεια θα δοθούν οδηγίες από την Κεντρική Βιβλιοθήκη σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων, ενώ τα αναγνωστήρια θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος των  εξετάσεων.

Η εξεταστική του Τμήματος  -συμπεριλαμβανομένης της εμβόλιμης για τους τελειοφοίτους-  θα αρχίσει κανονικά στις 17/6 και θα ολοκληρωθεί στις 17/7/2020. Η κάθε διδακτική ομάδα θα επιλέξει τον χρόνο ολοκλήρωσης του εξαμήνου (μέχρι τις 17/6) και τον τρόπο που θα διεξάγει την εξέταση του μαθήματος  της, αξιοποιώντας  τους προτεινόμενους τρόπους εξ αποστάσεως εξέτασης  από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ιδρύματος.  Όσον αφορά την παρουσίαση των εργαστηρίων σχεδιασμού, των ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών και αυτή θα γίνει διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν και για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Η δήλωση των διπλωματικών εργασιών σχεδιασμού και των ερευνητικών θεμάτων έχει ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά και υπάρχει σχετική ανακοίνωση της γραμματείας στην ιστοσελίδα της σχολής.

Ελπίζουμε με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η κανονικότητα να επανέλθει στη σχολή, αν και αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα καθώς η εξέλιξη αυτής της πανδημίας είναι για όλο τον πλανήτη άγνωστη.

Η πρόεδρος του Τμήματος

Αλκμήνη Πάκα

Scroll to top