Οι φοιτητές σχεδιάζουν το τοπίο της Θεσσαλονίκης

Έκθεση Αειφόρος προοπτική -αφίσα