Οδηγίες για τις εγγραφές των εισαγομένων με τις υποκατηγορίες επιτυχόντων Αθλητών 2020-2021

Οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής  θα πρέπει να καταχωρήσετε στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr από 4 Δεκεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2020. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλετε στο  στο e-mail της Γραμματείας (anap@arch.auth.gr, cfotiado@arch.auth.gr)  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
  2. 1 Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σας)
  3. Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου
  4. Υπεύθυνη δήλωση*, αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα
  5. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/
  6. Στο e-mail, να αναφέρετε-δηλώσετε την ξένη γλώσσα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (Αγγλικά ή Γερμανικά).  Δεν πρόκειται για εκμάθηση ξένης γλώσσας, αλλά για ορολογία που αφορά την Αρχιτεκτονική.
Scroll to top