Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος 09EM16 Διεθνής Διαγωνισμός: Κτίριο Γραφείων

09ΕΜ16     ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Την ημέρα των εξετάσεων -Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου- θα γίνει η τελική παρουσίαση των θεμάτων όσων ομάδων θέλουν να εξεταστούν. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 12.00 ακριβώς στο λινκ του μαθήματος.
https://authgr.zoom.us/j/92798597980
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πρότασή της σε παρουσίαση ppt που θα περιλαμβάνει διαγράμματα (concept, προγράμματος,  κυκλοφορίας κλπ), κατόψεις, τομές, όψεις σε κλίμακα επεξεργασίας 1:200, τρισδιάστατες απεικονίσεις και φωτογραφίες της μακέτας σε κλίμακα 1:500, καθώς και τις προηγούμενες μακέτες εργασίας. Η παρουσίασή σας θα έχει διάρκεια 7 λεπτά και θα ακολουθήσει σύντομος σχολιασμός.
Στις εξετάσεις θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο αποστολής του υλικού της κάθε ομάδας για την τελική αξιολόγηση.
Καλή επιτυχία !!!!
Η διδακτική ομάδα:
Rena Sakellaridou
Vanessa Tsakalidou
Ermis Adamantidis
Dominiki Dadatsi

Scroll to top