ΝΕΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Οι αλλαγές αφορούν προσθήκη συνδέσμων για τα μαθήματα 02ΤΤ10, 08ΤΤ10 και ΜΜ4500

Ψηφιακές Αίθουσες (εαρινό εξάμηνο 2020-2021)-1