Νέος σύνδεσμος για το ψηφιακό μάθημα Επιλογής Εικαστικά (Βαρώτσος) 07ΤΤ14

Ο νέος σύνδεσμος για την παρακολούθηση του μαθήματος Επιλογής των Εικαστικών του κ. Βαρώτσου (07ΤΤ14), είναι ο ακόλουθος:  https://authgr.zoom.us/j/92781314108

Scroll to top