Νέος Κύκλος Σπουδών 2021-2023 στο ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ

Αιτήσεις έως 28 Μαΐου 2021

(κατεβάστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία):

Αίτηση_εισαγωγης_2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2023_ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ-1