ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΘ / 16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σχετικά με την ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών για τη μη λειτουργία του ΑΠΘ κατά τις 16 και 17 Νοεμβρίου 2020, επισημαίνεται ότι ΔΕΝ θα λειτουργήσει καμία διοικητική υπηρεσία-διαδικασία και καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Scroll to top