Μη διεξαγωγή εξετάσεων στις 4 Φεβρουαρίου 2016, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων

Μη διεξαγωγή εξετάσεων στις 4 Φεβρουαρίου 2016