Μη διδασκαλία μαθημάτων την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.