Μητρώα Τμήματος

ενιαίο μητρώο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών

ενιαιο μητρώο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών

19873_04-05-18_ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΗΤΡΩΑ:

2949 MHΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (Σύγκλητος 294916-10-2017)

2949 MHTΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (Σύγκλητος 2949/16-10-2017)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΑ

ενιαίο μητρώο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών

ενιαίο μητρώο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών