Μητρώα Τμήματος

——————————————————————

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΗΤΡΩΑ:

 

 

 

ενιαίο μητρώο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών
ενιαιο μητρώο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών
19873_04-05-18_ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
 
2949 MHΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (Σύγκλητος 294916-10-2017)
2949 MHTΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (Σύγκλητος 2949/16-10-2017)

 

ενιαίο μητρώο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών
ενιαίο μητρώο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών