Μετεγγραφές φοιτητών Κυπριακής καταγωγής με ειδικές κατηγορίες

Ανακοινώνεται εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά μετεγγραφές φοιτητών Κυπριακής καταγωγής που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ και στις ΑΕΑ με τις ειδικές κατηγορίες της υπ. αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) Υ.Α. του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής με ειδικές κατηγορίες