Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα| Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Η ιστοσελίδα για το νέο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ "Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό" είναι προσπελάσιμη από τη διεύθυνση:

http://transmythologies.arch.auth.gr

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 22 Μαΐου 2015

site announce_02