Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” – Νέα τελική προθεσμία 18/09/2019

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”

Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των προπτυχιακών αποφοίτων του Σεπτεμβρίου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18/09 για την κάλυψη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ που αφορούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”, το οποίο ξεκινάει τον Οκτώβριο 2019.

Νέα τελική προθεσμία 18/09/2019

Eρευνητική περιοχή 2019-2021 Super Local: το ζήτημα της ταυτότητας Πληροφορίες Web advanceddesign.arch.auth.gr Facebook @advanceddesign.auth Email advanceddesign@arch.auth.gr Τ 2310995510

Postgraduate Program of Studies “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design”

Due to requests by September graduates, we are pleased to announce a LAST SHORT ROUND OF ADMISSIONS for only a FEW POSITIONS for the Postgraduate Program of Studies “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design”, which begins at October 2019.

Apply until 18/09/2019

Research Agenda 2019-2021 Super Local: Rethinking Identity Ιnfo Web advanceddesign.arch.auth.gr Facebook @advanceddesign.auth Email advanceddesign@arch.auth.gr Τ 2310995510

Scroll to top