Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κατεβάστε τον κανονισμό εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΦΕΚ 267/τ.Β΄/27-01-2021, τροποποίηση):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ (τροποποίηση)


Κατεβάστε τον κανονισμό εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΦΕΚ 1191/τ.Β΄/04-04-2017, αρχικός):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (αρχικός)


ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2020-21

 

Scroll to top