Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κατεβάστε τον κανονισμό εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΦΕΚ 267/τ.Β΄/27-1-2021):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ