Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (έναρξη στις 25/1/2021)

Έπειτα από σύσταση της Συγκλήτου του ΑΠΘ και εν αναμονή της ΚΥΑ για την διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, η έναρξη της εξεταστικής, μετατίθεται από την Δευτέρα 18-1-2021, την ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2021

Ως εκ τούτου, οι  νέες ημερομηνίες είναι:

Δευτέρα 25-1-2021 έως και Παρασκευή 12-2-2021 (εξεταστική περίοδος)

Δευτέρα 15-2-2021 έως και Τρίτη 16-2-2021 (παρουσιάσεις Ερευνητικών εργασιών)

Τετάρτη 17-2-2021 έως και Παρασκευή 19-2-2021 (παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών)

Το ήδη ανηρτημένο πρόγραμμα  της εξετατικής είναι σε ισχύ, με την διαφορά μόνο των νέων ημερομηνιών (θα υπάρξει επικαιροποιημένο εντός των ημερών).

Scroll to top