Μαρτζοπούλου Αναστασία (Ε.ΔΙ.Π.)

Σύνδεσμος ΜΟΔΙΠ: https://qa.auth.gr/el/cv/amartzopoulou

Ε.ΔΙ.Π.

Γνωστικό αντικείμενο: Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Οικιστικών και Παραγωγικών Χώρων - Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων

Επικοινωνία: amartzopoulou@arch.auth.gr