Μαλινδρέτος Μιχαήλ†

Βιογραφικό:
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1951, ενώ το 1976 oνομάζεται Πτυχιούχος Αρχιτέκτων (Dottore in Architettura) του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Το 1977 εξειδικεύεται σε θέματα Οδοποιίας και Συγκοινωνιολογίας (Ingegneria Stradale) στο Πρόγραμμα Διαρκούς Μορφώσεως του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, (Corso di Perfezionamento nel Programma di Istruzione Permanente del Politecnico di Milano). Το 1988 ανακηρύσσεται Διδάκτωρ στην Πολεοδομία από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1980 υπογράφει την πρώτη σύμβαση επί θητεία Επιστημονικού Συνεργάτη, το 1989 μετά από κρίση, διορίζεται Λέκτορας επί θητεία του Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 1997 μετά από κρίση εκλέγεται Επ. Καθηγητής του ίδιου Τομέα ενώ το 1998 εντάσσεται στον Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Έχει δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων, σε τεχνικά κείμενα και άλλες δημοσιεύσεις.Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών (εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή ερευνητικών προγραμμάτων πανεπιστημιακών και επαγγελματικών ερευνών) καθώς και σε σειρά διεθνών σεμιναρίων και συνεδρίων με συμμετοχή, ανακοινώσεις ή σαν μέλος οργανωτικών επιτροπών. Έχει συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών - διδακτικών προγραμμάτων ERASMUS με παν/μια της Γαλλίας και της Ιταλίας. Επιδεικνύει διοικητική και οργανωτική δραστηριότητα ως μέλος διαφόρων επιτροπών, ως μέλος της γενικής συνέλευσης του τμήματος αρχιτεκτόνων, και έχει οριστεί υπεύθυνος για την σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του I.U.A.V. της Βενετίας.

 

Εφαρμοσμένο έργο:Παρουσιάζει έντονη και αξιόλογη επαγγελματική δραστηριότητα στους τομείς των πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών μελετών και εφαρμογών με σημαντικό κατασκευαστικό έργο.

 

 Διδακτικό Έργο:Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και νέες Τεχνολογίες, Οικοδομική, Τεχνολογικά δίκτυα και Υποδομές.


Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο:
Σχεδιασμός και παραγωγή του χώρου: από την κατασκευή στην Πολεοδομία

Επικοινωνία:
malindre@arch.auth.gr

Scroll to top