Λειτουργία της Βιβλιοθήκης με τροποποιημένο ωράριο λόγω κορωνοϊού

Σύμφωνα με την απόφαση συγκλήτου με αριθ.3026/11-06-2020, από αύριο Παρασκευή 12η Ιουνίου οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ θα λειτουργούν προσωρινά με καθημερινό ωράριο 8:30 – 15:30, μόνο για δανεισμό-επιστροφή βιβλίων και επιστροφή συγγραμμάτων Ευδόξου. Για αναλυτικές οδηγίες δείτε στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ

https://www.lib.auth.gr/el/covid19_062020