Λειτουργία Γραμματείας Φοιτητικών την Παρασκευή 9/11/2018

Λόγω της ορκωμοσίας του Τμήματός μας την Παρασκευή 9/11/2018, η Γραμματεία των Φοιτητικών δεν θα εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ημέρα (11.30-13.00).

Scroll to top