Κώστας Βαρώτσος, Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΤΑ ΝΕΑ