Κοινότητα Αποφοίτων

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια να φέρουμε  τους/τις αποφοίτους ξανά μαζί , να διατηρήσουμε την επικοινωνία με τις νέες και τους νέους αποφοίτους, να δικτυωθούμε και να συστήσουμε μια ζωντανή πολυπληθή Κοινότητα Αποφοίτων, να βρισκόμαστε στο Τμήμα με νέες ευκαιρίες!

Συγκεκριμένοι στόχοι μας είναι:
- η ενδυνάμωση της σχέσης και η επανασύνδεση των αποφοίτων με το Τμήμα (ΔΕΠ, φοιτητές/τριες, Διοίκηση) και το Ίδρυμα (ΑΠΘ)
- η ανάδειξη του έργου, της σταδιοδρομίας και διακρίσεων αποφοίτων του Τμήματος
- η πολυεπίπεδη ενεργοποίηση των αποφοίτων για το Τμήμα αλλά και ιδιαίτερα η ανατροφοδότηση από την πλευρά των αποφοίτων όσον αφορά τις ποικίλες πτυχές της εμπειρίας σπουδών στο Τμήμα
- η ανάδειξη του Τμήματος ως τόπου απόκτησης εφοδίων για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική πορεία των φοιτητών/τριών
- η φροντίδα της ιστορίας και της συνεχιζόμενης εξέλιξης του Τμήματος

Scroll to top