Κλιματική Μεταβολή, Πόλη και Κτίριο, Διημερίδα

klima_program