Καυκαλάς Γρηγόρης

Σπουδές/Τίτλοι σπουδών
Αρχιτέκτων - Μηχανικός ΕΜΠ (1972)
M.A. Urban and Regional Studies - Sussex (1979)
Δρ. ΑΠΘ (1984)
D.Phil - Sussex (1987)

Λέξεις κλειδιά: Χωρική ανάπτυξη, Χωρικός προγραμματισμός, Χωροθέτηση δραστηριοτήτων, Χωρικές επιπτώσεις πολιτικών

Περιγραφή: Διάρθρωση και τάσεις χωρικής ανάπτυξης τοπικών παραγωγικών συστημάτων. Δίκτυα υποδομών και χωρική ανάπτυξη. Πλαίσιο και εφαρμογές χωρικού σχεδιασμού/προγραμματισμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και μητροπολιτικό επίπεδο. Διεθνής συνεργασία για τη χωροταξία και στρατηγικές προτεραιότητες σε πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα. Πολύ-επίπεδη χωρική διακυβέρνηση. Χωρική ολοκλήρωση πολιτικών: συντονισμός, συνέργεια, επικουρικότητα. Αξιολόγηση χωρικών επιπτώσεων τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) σε θέματα χωρικής ανάπτυξης.


Βιβλία και επιμέλεια βιβλίων (1999-)

 • Καυκαλάς Γ. (1999) Θεσσαλονίκη: Μείωση της μονοκεντρικότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα και ο ρόλος του τριτογενούς τομέα, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΘΕ και ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΗΤΗ (σελ. 192).
 • Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς (2000) Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΗΤΗ
 • Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Μ. Πιτσιάβα (2007) Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές, Κριτική, Αθήνα.
 • Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς (επιμέλεια) (2000) Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Αθήνα: Θεμέλιο (Μάιος 2000).
 • Heinelt, H., Getimis, P., Kafkalas, G., Smith, R. and E. Swyngedouw (eds) (2002),Participatory governance in multi-level context: concepts and experience, Leske and Budrich, Opladen.
 • Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (επιμέλεια) (2003) Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα, ΤΟΠΟΣ και ΙΑΠΑΔ, ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη
 • Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (επιμέλεια)  (2003) Μητροπολιτική Διακυβέρνηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, ΙΑΠΑΔ, ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη
 • Καυκαλάς Γ., (επιμέλεια) (2004) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Getimis, P., Kafkalas, G., (eds.) (2007) Overcoming fragmentation in Southeast Europe, Aldershot: Ashgate
 • Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Ν.Παπαμίχος (επιμέλεια) (2008)Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο: η πόλη ως διαδικασία αλλαγών, ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα
 • Δημητριάδης, Ε., Καυκαλάς, Γ., Τσουκαλά, Κ., (επιμέλεια) (2010) Πόλεως Λόγος, τιμητικός τόμος για τον καθ. Α.-Φ.Λαγόπουλο, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ.385

Eρευνητική δραστηριότητα (μετά το 2004)

 • 2004: Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία, Επιστημονική Ευθύνη της ομάδας «Οικονομικός Χώρος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης έως το 2015», ΑΠΘ/ΠΚΜ/ΕΤΠΑ
 • 2004: Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής, ΕΓΝΑΤΙΑ 
 • 2005-2007: Χωρική ολοκλήρωση των πολιτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ψηφιακή διακυβέρνηση.Εμπειρία και προοπτικές στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣΙΙ 
 • 2006-2008: SIMCODE-IGT: Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development, ARCHIMED/INTERREG 
 • 2006-2008: SEMSON: Southeastern Mediterranean Spatial Observatory Network, ARCHIMED/INTERREG 
 • (σε εξέλιξη): Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας, ΘΑΛΗΣ/ΕΠΕΔΒΜ 
 • (σε εξέλιξη): ECR2 - Economic Crisis: Resilience of Regions, ESPON/ERDF

Λοιπή επιστημονική δραστηριότητα:
Ιδρυτικό μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Πόλη και Περιφέρφεια (1981-89) και ΤΟΠΟΣ (1990-2007). Επισκέπτης Καθηγητής στη Σχολή Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Michaelmas Term 1997). Σύμβουλος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΚΥ σε θέματα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2007. Κριτής άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Urban and Regional Studies, European Planning Studies, Τεχνικά Χρονικά, Αειχώρος, Γεωγραφίες. Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ). Μέλος του Scientific Board του αγγλόφωνου περιοδικού Territorium (Institute of Spatial Planning, Un. of Belgrade). Μέλος συλλόγων: Regional Science Association, Regional Studies Association, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων-Χωροτακτών. Μέλος της ΠΓΣ και Αναπληρωτής Πρόεδρος (2010-) του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.

Ομότιμος Καθηγητής

(συνταξιοδοτήθηκε 31-08-2016)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωρικός Προγραμματισμός

Επικοινωνία:
gkafkala@arch.auth.gr

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri