ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ERASMUS

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επέστρεψαν από το πρόγραμμα Erasmus+ και επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα, παρακαλούνται να αποστείλουν  τα παρακάτω έγγραφα σκαναρισμένα στο email anap@arch.auth.gr:

1.Transcript of records,
2.Απόσπασμα οδηγού σπουδών με την περιγραφή των μαθημάτων που παρακολουθήθηκαν,
3.Σύντομη περιγραφή εργασίας και ασκήσεων που εκπονήθηκαν στο μάθημα
4.Προτεινόμενη αντιστοιχία με μάθημα του τμήματος μας.

Από τη γραμματεία