ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λόγω των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του Covid-19, η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για την έναρξη Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.  Ως εκ τούτου οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για έναρξη εκπόνησης Ερευνητικής ή/και Διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μέσα στο διάστημα από Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 έως και Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020.   Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν ΜΟΝΟΝ στους υποπίνακες Α και Β και να αποσταλλούν στη Γραμματεία αφού πρώτα υπογραφούν από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και από τον/την επιβλέποντα/-ουσα (είτε με ψηφιακή, είτε με κανονική υπογραφή), στο e-mail: anap@arch.auth,gr.  Σε περίπτωση που πρόκειται για ομαδική εργασία, η αίτηση προωθείται από ένα μέλος της ομάδας.  Τονίζουμε ότι η αποστολή θα πρέπει να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Πανεπιστημιακό e-mail.

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα και ο Κανονισμός:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ