ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λόγω των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του Covid-19, η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για την έναρξη Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.  Ως εκ τούτου οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για έναρξη εκπόνησης Ερευνητικής ή/και Διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μέσα στο διάστημα από Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 έως και Κυριακή 14 Μαρτίου 2021.   Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν ΜΟΝΟΝ στους υποπίνακες Α και Β και να αποσταλλούν στη Γραμματεία αφού πρώτα υπογραφούν από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και από τον/την επιβλέποντα/-ουσα (είτε με ψηφιακή, είτε με κανονική υπογραφή), στο e-mail: anap@arch.auth,gr.  Σε περίπτωση που πρόκειται για ομαδική εργασία, η αίτηση προωθείται από ένα μέλος της ομάδας.  Τονίζουμε ότι η αποστολή θα πρέπει να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Πανεπιστημιακό e-mail.

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα και ο Κανονισμός:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 2020-2021

Scroll to top