Καντιδάκης Μανόλης

Εκπαίδευση
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ: Από Οκτώβριο 1971-Δεκέμβριο 1975. Μεταγραφή από το 4ο έτος σπουδών στο 2ο έτος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  Π.Σ. Α.Π.Θ. και φοίτηση μέχρι το 1978.    
Πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού 1979, λίαν καλώς 8.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Ιδιότητα               
Επιστημονικός συνεργάτης (ΕΕΙΔΙΠ Α) στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ, 1981 –μέχρι σήμερα          

Διδακτικό έργο:               
Συνεχής συμμετοχή στο διδακτικό έργο από το 1981 μέχρι σήμερα. Την τελευταία πενταετία 2008-2013 συμμετέχω στα παρακάτω μαθήματα και Εργαστήρια.   

Χειμερινό εξάμηνο.       
α.
   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Κωδικός μαθήματος 3 Σ5 05, Δ.Μ. 6 ( URBAN PLANNING AND DESIGN: MASTER PLAN, DEVELOPMENT PLAN- WORKSHOP ECTS 6), Διδακτική Ομάδα: Μανόλης Καντιδάκης    
β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΘΕΩΡΙΑ) Κωδικός μαθήματος 3 Σ5 15, Δ.Μ. 3 (URBAN PLANNING AND DESIGN: MASTER PLAN, DEVELOPMENT PLAN- THEORY  ects 3), Διδακτική Ομάδα: Μανόλης Καντιδάκης.            

Θερινό εξάμηνο             
γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Κωδικός μαθήματος 1Σ3 03 Δ.Μ. 9  (INTRODUCTION TO SPATIAL ORGANISATION AND ARCHITECTURAL DESIGN ECTS   9, Διδακτική ομάδα: Σαράντης Ζαφειρόπουλος, Μανόλης Καντιδάκης.         

Επιστημονική δραστηριότητα: 
Κύρια ενδιαφέροντα:
Συγκρούσεις συμφερόντων  και μετασχηματισμός στην πόλη: Αρχιτεκτονικός - Πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμοσμένο έργο:  Διαρκής ενασχόληση με  Αρχιτεκτονικές και Πολεοδομικές μελέτες από το 1980 μέχρι σήμερα με κύριο αντικείμενο τις μελέτες Δημοσίου αλλά και σημαντικών ιδιωτικών έργων.  Συνιδρυτής και μέλος γραφείου Αρχιτεκτονικών μελετών με έδρα την Θεσσαλονίκη, κάτοχος  πτυχίου μελετών Ε! τάξης .   

Πολεοδομικές μελέτες , Αναπλάσεις εκτεταμένων αστικών περιοχών:  
Κατάλογος  των σημαντικότερων μελετών στις οποίες έχω συμμετάσχει:

 1. Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημειακού Συνόλου Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης: Προκαταρκτική μελέτη. Ανάθεση με τον Ν. 3316/05. (2009)
 2. Ανάπλαση Οικισμού Γαζιου Ν. Ηρακλείου.Ανάθεση με τον ν.716/77. (2001-2004)
 3. Μελέτη Οργάνωσης Χώρου Στρατοπέδου Π. Μελά στην Θεσσαλονίκη. Ανάθεση με τον ν. 716/77. (1997-2001)
 4. Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης και Χωροθετησης του παραρτήματος Τ.Ε.Ι. Κοζάνης στην Καστοριά
 5. Αναπλάσεις Παραλίας Δήμου Θεσς/νικης : α) Τμήμα Μ. Μπότσαρη – Ποσειδώνιο . β) Τμήμα Ποσειδώνιο-όριο Δ.Καλαμαριας γ) Τμήμα Διαμόρφωση Χωρων Στάθμευσης κατά μήκος λεωφόρου Μ. Αλεξανδρου. ανάθεση με 716/77 . (
 6. Ανάπλαση Περιαστικής Περιοχής Βυζαντινών Νερόμυλων Δήμου Πολίχνης. ανάθεση με 716/77 
 7. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σερρών, 1983-1987.
 8. Γενικό Αναθεώρησης δήμων Συκεών Νεάπολης, 1983-1987.
 9. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Συκεών-Νεάπολης, 1983-1987

Αρχιτεκτονικές μελέτες:   
Κατάλογος των σημαντικότερων μελετών τα οποίες έχω συμμετάσχει:      

 1. Κέντρο Υγείας Σιάτιστας, 2011-2013, Nέo Κτίριο Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών Ι.Κ.Α. Αξιουπολης προμελέτη , ανάθεση με τον ν. 3316/05. 2009
 2. Ινστιτούτο Βιοϊατρικων- Βιομοριακων ερευνών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκης. 2005-2006
 3. Μελέτη Κατασκευης 3ου Λυκείου Ξανθής. ανάθεση με τον ν. 716/77. (2004-2005)
 4. Μελέτη Αναδιαρρυθμισεων και πυροπροστασίας των κτιρίων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) ‘ Ο Αγ. Παντελεημων’ Θεσσαλονίκης. ανάθεση με τον 716/77. 
 5. Κτίριο β! Πανεπιστημιακής Κλινικής – Συνεδριακού Κέντρου – Γραφείων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:  ανάθεση με τον 716/77. από το Ψ.Ν. θες/νίκης (2001-2002) ανάθεση με 716/77 . 
 6. Πολυδύναμο Κέντρο – Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κοζάνης.  ανάθεση με τον ν.716/77, (1999-2001)
 7. Μελέτη Αποκατάστασης του Στρατηγείου & του κτιρίου Τ.Υ.Ε.Θ. στην Χίο. ανάθεση με τον 716/77. , (1993-2001)
 8. Φοιτητικές Εστίες του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης για το Παράρτημα του στην Φλώρινα: ανάθεση με ν.716/77 . (1996-1997).
 9. Μελέτη Συγκροτήματος Δημαρχείου –Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου: ανάθεση με τον 716/77 (1994-1995)

Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς: 

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 03 Διεθνής Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με προεπιλογή. 2012.
 2. ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ .ΠΕΛΛΑΣ. Πανελλήνιος Αρχιτ/κός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή”  1ο Βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1996
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Πανελλήνιος Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” Διαγωνισμός: 1ο Βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1995
 4. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ  Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” , 1ο Βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1995
 5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Τ.Ε. ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ,  Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” 2ο βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1993
 6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ 'ΗΛΙΟΣ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” 1ο βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1992
 7. ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Πανελλήνιος Αρχιτ/κός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” 1ο βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1991
 8. ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” 2ο βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” 1ο βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1998-9
 10. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ) Ψ.Ν.Θ., Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με το σύστημα “Μελέτη-Κατασκευή” 1ο βραβείο και ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,1999   

Δημοσιοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο, δημοσιεύεις
Συμμετοχή σε εκθέσεις:   

 1. Συμμετοχή στην Έκθεση Μελετών “Θεσσαλονίκη 2000 ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ” με την μελέτη Παραλιακής Ζώνης Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2000 
 2. Συμμετοχή στην Έκθεση Μελετών “Θεσσαλονίκη 2000 ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ” με την μελέτη “ πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης”, Θεσσαλονίκη 2000 
 3. Συμμετοχή στην Έκθεση Μελετών για την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΕ Θεσσαλονίκη 1994, με το έργο “ Μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής σε δημοτικό σχολείο της Kέντρο Μουσικής Δ. Θεσσαλονίκης” 
 4. Συμμετοχή στην Έκθεση έργων Ο.Τ.Α., helexpo-ΔΕΘ 1997 με τη μελέτη «Ανάπλαση περιαστικης περιοχής βυζαντινών νερόμυλων Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη 1997 
 5. Συμμετοχή στην Γ! Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, Θεσσαλονίκη 1993 με το έργο “ Kέντρο Μουσικής Δ. Θεσσαλονίκης”

Δημοσιεύσεις: 

 1. Μελέτη παραλιακής ζώνης Δ. Θεσσαλονίκης: Κατάλογος έκθεσης Μελετών “Θεσσαλονίκη 2000 ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ”, Θεσσαλονίκη 2000 
 2. Μελέτη Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης: Κατάλογος έκθεσης μελετών “Θεσσαλονίκη 2000 ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ”, Θεσσαλονίκη 2000,
 3. Δημαρχείο και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαζίου Ηρακλείου: ΟΡΙΟΝ, τιμητικός τόμος στον καθηγητή Δ. Φατούρο, Επιστημονική επετηρίδα Α.Π.Θ. τόμος ΙΕ, Θεσσαλονίκη 1998
 4. Αποκατάσταση -Επανάχρηση Διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος “ΗΛΙΟΣ” για την στέγαση Δημ. Σχολείου και Πολιτιστικού Κέντρου Νεάπολης: Τόμος για την έκθεσης μελετών για την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη 1994. 
 5. Συμμετοχή στην Έκθεση έργων Ο.Τ.Α., helexpo-ΔΕΘ 1997 με τη μελέτη «Ανάπλαση περiαστικής περιοχής βυζαντινών νερόμυλων Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη 1997 
 6. Kέντρο Μουσικής Δ. Θεσσαλονίκης: Κατάλογος Γ! Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, Θεσσαλονίκη 1993
 7. Έλεγχος και Προγραμματισμός αστικής ανάπτυξης του Ηρακλείου Κρήτης: Έκδοση Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Α!, Θεσσαλονίκη 1979.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Επιστημονικός συνεργάτης 

Γνωστικό αντικείμενο:
Αρχιτεκτονικός - Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Επικοινωνία:
kantidak@arch.auth.gr

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri