Καλαρά Κωνσταντίνα

Η Νάντια Καλαρά είναι εικαστικός καλλιτέχνης, διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2013), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MΑ in Fine Arts, School of Art and Design, University of East London, (2001) και πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., (1992). Από το 2003 ως το 2012 δίδαξε Εικαστικές Τέχνες στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Πατρών ως εντεταλμένη διδάσκουσα και στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ ως εξωτερική συνεργάτης. Από το 2014 διδάσκει Εικαστικές Τέχνες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.

Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ατομικών εκθέσεων  και εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη συμμετοχή σε  ομαδικές, τη διδασκαλία και συμμετοχή σε διεθνή, διαθεματικά εργαστήρια τέχνης και αρχιτεκτονικής, σε διοργανώσεις καλλιτεχνικών διαμονών, σε δράσεις στη δημόσια σφαίρα, σε συνέδρια και ημερίδες.

Το έργο της πραγματεύεται την έννοια του αποσπάσματος, την ιστορία και τις αναπαραστάσεις της, την εμπειρία του ερειπίου, την εικαστική παράδοση του assemblage, την παράδοση της τοπολογικής (site specific) τέχνης, την περιήγηση ως μεθοδολογικό και δημιουργικό εργαλείο, την ασταμάτητη εναλλαγή ανάμεσα στο πρωτότυπο και τα αντίγραφά του, ανάμεσα στο πρότυπο και τις επαναλήψεις, τις ανακατασκευές, τις προσομοιώσεις του. Η πρακτική της διατρέχει πολλαπλά μέσα και υλικά. Συχνά, η εκθεσιακή διάταξη επιχειρεί να δημιουργήσει μια σύνθετη αντιληπτική κατάσταση θέασης, επίσκεψης και ανάγνωσης. Καλεί τον θεατή σε μια ανασυγκρότηση του νοήματος του χώρου διατυπώνοντας σχόλια πάνω στη φύση και τη συνθήκη της αναπαράστασης.

http://nadiakalara.com

 

 

 

KALARA-PHOTO-SITE_small

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:
Εικαστικές Τέχνες και Θεωρήσεις-Αναπαραστάσεις του Τόπου και του Τοπίου

Επικοινωνία:
Kalara@arch.auth.gr