Θωμόπουλος Δημήτριος

Ο Δημήτρης Θωμόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Έλαβε πτυχίο αρχιτεκτονικής και μεταπτυχιακό τίτλο στο ΕΜΠ. Έχει διδάξει στις αρχιτεκτονικές σχολές του ΔΠΘ και του πανεπιστημίου Frederick Κύπρου.

Έχει λάβει διακρίσεις για το αρχιτεκτονικό του έργο σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος αρχιτεκτονικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2000 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών και έχει πληθώρα δημοσιεύσεων αρχιτεκτονικού έργου σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ερευνητικού έργου σε διεθνή έντυπα και επιστημονικές συναντήσεις.

Σύνδεσμος ΜΟΔΙΠ: https://qa.auth.gr/el/cv/dthomopoulos

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Επικοινωνία:
dthomopoulos@arch.auth.gr