Η δεύτερη ζωή των τραγικών σωσιβίων των προσφύγων / Μια πειραματική αρχιτεκτονική εγκατάσταση με ανακυκλωμένα σωσίβια των προσφύγων του Αιγαίου στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

 

Η δεύτερη ζωή των τραγικών σωσιβίων των προσφύγων

Καλογήρου_Κατάλυμα