Ημερομηνίες παραδόσεων εργασιών μεγάλων εργαστηρίων, Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Παρουσιάσεις Διπλωματικών

Οι παραδόσεις των εργασιών των μεγάλων εργαστηρίων θα γίνουν το διάστημα 21, 22 και 25 Ιουνίου 2018.

Ημερομηνίες παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών 22, 28 και 29 Ιουνίου 2018

Ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 25, 26 και 27 Ιουνίου 2018