Ημέρα και ώρα διδασκαλίας του διαθέσιμου μαθήματος ΣΕ7-1 Τμ. Χωροταξίας στους φοιτητές Αρχιτεκτονικής

Η διδασκαλία του μαθήματος ΣΕ7-1 Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός Μητροπολιτικών Περιοχών του Τμήματος Χωροταξίας, το οποίο είναι διαθέσιμο και για τους φοιτητές του Τμήματός μας, γίνεται κάθε Πέμπτη 9.00-15.00 στην αίθουσα 1023 (πτέρυγα Αρχιτεκτόνων).  Έχει επικαιροποιηθεί και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος