ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ Απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα Πρακτικά Συμποσίου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
Απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα
Πρακτικά Συμποσίου

Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ
(Επιμ. έκδοσης: Αθανασιάδου Ελένη – Μαυρίδου Αναστασία – Παπαδοπούλου Αναστασία)

Πρακτικά Συμποσίου
Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2020
ISBN 978-960-456-542-9

Τον Απρίλιο, καθιερωμένο μήνα εορτασμού του Τοπίου, το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ (http://land-arch.web.auth.gr/el) διοργάνωσε συμπόσιο με θέμα την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, του Συμβουλίου του Ευρώπης και τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Απεύθυνε πρόσκληση συνεργασίας ή εκπροσώπησης σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΥΠΕΝ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΣΑΤ, IFLA, Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφέρειες, Συλλόγους και άλλους αρμόδιους φορείς.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο είναι η “πρώτη διεθνής συνθήκη αποκλειστικά αφιερωμένη στο τοπίο καθ’ όλες τις διαστάσεις, φυσικές ή πολιτισμικές και αποσκοπεί στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του τοπίου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ευημερίας των κατοίκων του”. Συζητήθηκαν οι απορρέουσες υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα έργα που κατά τη Σύμβαση αφορούν ‘’τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη’’.
Οι ομιλητές εστιάσαν στην ανταπόκριση των έργων, μελέτες και προδιαγραφές, ως προς την Σύμβαση του Τοπίου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. ΟΙ Θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
_Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο
_Προστασία, Διαχείριση και Σχεδιασμός του Τοπίου
_ Έργα και Μελέτες Τοπίου
_Αρχιτεκτονική Τοπίου και Περιβάλλον

Scroll to top