Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική Σχολή

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής στην αριθμ. 07/12-02-2021 Συνεδρίασή της ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική Σχολή.

Κατεβάστε το έγγραφο σύστασης της Επιτροπής εδώ:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ_ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Scroll to top