ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ”

afisa dsth