ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα παρουσίασης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Φεβρουαρίου 2021

Πρόγραμμα Διπλωματικών Φεβρουαρίου 2021

Οι αλλαγές αφορούν την Ψηφιακή Αίθουσα 1 την Τετάρτη 11-2-2021

ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με την Παρουσίαση και την Υποβολή των Διπλωματικών Ερευνητικών Εργασιών και των Διπλωματικών Εργασιών Σχεδιασμού